Klimatilpasning - redegørelse til målene

De øgede mængder nedbør og havvandsstigninger giver nye udfordringer og muligheder.

 

Det er udfordringer, som Vejle Kommune vil udnytte til byernes og kommunens fordel, ved at skabe kreative og intelligente løsninger og udvikling.

 

Samtidig kan Vejles stærke naturbrand videreføres og styrkes ved at skabe mere og bedre natur, som samtidig kan være med til at håndtere vandet i oplandet, der hvor nedbøren falder.

 

Vejle Kommune vil med en koordineret indsats arbejde for at håndtere klimaudfordringerne med rettidig omhu og fokusere på muligheder frem for begrænsninger.

 

En klimatilpasningsplan vil fremadrettet være udgangspunktet for at indarbejde klimatilpasning i både eksisterende byområder, i den fremtidige byudvikling samt i natur- og landområder i kommunen.

 

Det gælder både fremtidig planlægning og helt konkrete tiltag, der:

  • Forhindrer og mindsker skader, f.eks. højere byggekoter, vandsikre kældre samt diger, sluser, pumpestationer, større kloakker, arealer til opbevaring af vand og ikke mindst intelligent, koordineret styring af førnævnte under ekstreme forhold.
  • Mindsker omfanget af skader, f.eks. varslingssystem, vandsikre kældre, arealer til opbevaring af vand.
  • Mindsker sårbarheden, f.eks. indretning af kældre, pumper, sandsække, beredskab.

 

Målet er at ruste Vejle Kommune til at håndtere klimabetingede oversvømmelser på kort og lang sigt, bl.a. ved at:

  • Beskytte eksisterende bebyggelsesmæssige, infrastrukturelle, jordbrugsmæssige, kulturelle, natur og landskabelige værdier i kommunen.
  • Sætte fokus på håndtering af overfladevand og vand fra fjorden.
  • Forebygge mod uønskede oversvømmelser med lokale løsninger.
  • Bruge klimaudfordringen som positiv ressource til at skabe udvikling og vækst, der giver værdi for kommunens borgere og virksomheder.
Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00