Energiplan

Vejle Kommune udarbejder en energiplan.

 

Planen skal bl.a. skabe overblik over hvilke virkemidler der er inden for energi- og varmeforsyningen til at realisere målene om reduktion af CO2–udledningen og udfasning af fossile brændsler med vedvarende energikilder.

 

Planen skal danne baggrund for en fokuseret indsats og pege på hvilke handlinger, der vil være fornuftige at iværksætte.

 

I arbejdet med planen indgår bl.a. følgende elementer:

  • Kortlægning og analyser af energibalancerne i kommunen.
  • Kortlægning af lokale VE-potentialer.
  • Beskrivelse af virkemidler inden for energieffektivisering, vedvarende energi former og fremtidens energiforsyning.
  • Opstilling af scenarier.
  • Dialog og samarbejde med forsyningsselskaber, Green Tech Center, virksomheder, borgere, lokalsamfund, videns- og uddannelsesinstitutioner.
Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00