Redegørelse til mål - Forebyggelse af klimaforandringer

Danmark skal nedbringe CO2-udledningen markant. Vi vil være uafhængige af fossile brændsler i 2050.

 

Derfor skal Vejle Kommune nedbringe CO2-udledningen, både i kommunen som virksomhed og som geografisk enhed.

 

Fremtidens energisystemer vil være baseret på vedvarende energi.

 

Vejle Kommune ser på hvilke virkemidler, der kan gøre os mindre afhængige af olie, kul, naturgas og samtidig få andel i den grønne vækst og beskæftigelse.

 

Vejle Kommune vil medvirke til at få mere vedvarende energi i el- og varmeforsyningen og samtidig fastholde en høj forsyningssikkerhed.

 

Målet er at mindske energiforbruget og øge andelen af vedvarende energi i el- og varmeforsyningen, gøre transporten mere bæredygtig og tænke dette ind i planlægningen bl.a. ved at: 

  • Lave en handleplan for energibesparelser, effektivisering af energiforbruget og erstatning af fossile brændsler med vedvarende energi.
  • Se på, hvordan vi gennem indretning og planlægning af byer, bolig- og erhvervsområder, veje og stier samt kollektiv trafik kan fremme klimavenlig transport.
  • Arbejde for, at der etableres bane/letbane til Billund Lufthavn.
  • Involvere borgere, virksomheder, forsyningsselskaber, organisationer i arbejdet om en bæredygtig fremtid.
  • Samarbejde med forsyningsvirksomheder om konvertering til vedvarende energiformer.
  • Udnytte ressourcerne i vores affald bl.a. til biogasproduktion.

 

 

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00