Klima Vejle - Klimaet i Vejle Kommune

Omstillingen til et mere bæredygtigt samfund er i gang.

 

Det er nødvendigt at tage højde for klimaændringerne og tænke det ind i den fremtidige planlægning. Det drejer sig i høj grad om at tænke i intelligente løsninger.

 

Ses udfordringerne som muligheder frem for begrænsninger er vejen banet for at skabe innovative løsninger og produkter, der bidrager til viden, vækst og velfærd.

 

Bæredygtig planlægning i Vejle Kommune er også at forebygge klimaforandringer og tilpasse kommunen til de klimaændringer som kommer i form af et varmere, vådere og vildere vejr.

 

En helhedsorienteret tilgang til klimaudfordringerne involverer bygherrer, virksomheder, videns- og uddannelsesinstitutioner og borgere samt mange andre interessenter.   

 

Klima Vejles logo

 

Vejle har energi til mere

Vi er på vej mod et samfund uden brug af kul, olie og naturgas, hvor borgere, institutioner og virksomheder forsynes med bæredygtig el og varme, og transporten sker med vedvarende energi. Vi planlægger for bæredygtige byer og et sundere liv. Det giver renere luft og mindre støj i vores nærmiljø. Den grønne omstilling skaber viden, vækst og velfærd.

 

 

 

 

 

 

Vejles blå puls

Vejle er kendt for sine smukke vandløb og fjorden. Klimaændringerne giver os mere vand på jorden og højere liggende grundvand. Vi er vilde med vand i Vejle, og det sætter lighedstegn mellem vand og vækst. Vandet er et både nyttigt og oplevelsesrigt element, som vi bruger aktivt til at skabe en unik udvikling af vore byer og landskabet.

MÅL

 

Vejle Kommune vil udnytte klimaforandringerne med stigende vandstande og skybrud som positiv ressource til at skabe udvikling og vækst.

 

Vejle Kommune vil være foregangskommune inden for udbredelse af vedvarende energi og optimering af energiressourcer.

 

Vejle Kommune vil samarbejde med borgere og erhvervsliv om at forebygge klimaforandringerne og bidrage til de nationale mål om at nedbringe CO2-udledningen.

 

Det samlede CO2-udslip i Vejle Kommune skal nedbringes med 15 % i 2015.

DET VIL VEJLE KOMMUNE

 

Effektivisere energiforbruget i egne bygninger og sikrer mod klimaforandringer.

 

Ruste os til at håndtere klimabetingede oversvømmelser på kort og lang sigt.

 

Arbejde for at gøre transporten mere bæredygtig.

 

Arbejde for at mindske energiforbruget og øge andelen af vedvarende energi i el- og varmeforsyningen.

 

Involvere borgere og virksomheder i arbejdet for en bæredygtig fremtid og gøre det nemmere at handle klimabevidst.

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00