Klima

Forandringerne i klimaet er en realitet.

 

Den globale middeltemperatur er i løbet af de sidste 100 år steget med 0,74 grader, og årene 2010, 2008 og 2005 er de hidtil varmeste år, der er registreret, siden man startede målingerne tilbage i 1860. 1)

 

FN´s klimapanel, IPCC, har konkluderet, at den globale opvarmning med meget stor sandsynlighed  skyldes menneskeskabte drivhusgasser, og at opvarmningen vil fortsætte i et øget tempo, såfremt vi ikke griber ind.

 

Konsekvenserne af temperaturstigningen er ifølge de klimascenarier, IPCC har fremstillet, meget forskellige på forskellige dele af kloden. Der forventes over det meste af kloden kraftigere vejrmæssige udsving, storme, orkaner, voldsomme regnskyl og omvendt også længerevarende tørkeperioder samt stigende havspejl.

 

FN's klimapanel forudser i sin 4. hovedrapport fra 2007 en global vandstandsstigning i størrelsesordenen 0,2 - 0,6 m indtil 2100. FN’s klimapanel udgiver i 2013/2014 sin femte hovedrapport, hvor der vil blive offentliggjort nye scenarier.

 

Men med den viden, vi har nu, ser det ud til, at vi frem til år 2100 må forvente, at havspejlet omkring Danmark vil stige 0,8 ± 0,6 m og maksimalt 1,5 m i forhold til i dag.  Ændringerne i havniveau vil sammen med ændrede vindmønstre føre til øgede stormflodshøjder.

 

---

Kilde:
1) DMI, 5. juli, http://www.dmi.dk/dmi/index/klima/klimaet_indtil_nu/udviklingen_til_nu_globalt.htm 

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00