Oplevelses- og naturnetværket

Bindeballestien

Bindeballestien

Vejle Kommune indeholder en række store samlede landskabs- og naturområder af stor popularitet.

 

Den øvrige natur indgår i et kulturlandskab, der er præget af dyrkning, byområder og infrastrukturanlæg, som begrænser mulighederne for mennesker, dyr og planter for at bevæge sig i en sammenhængende natur.

 

Udfordringen er at udvikle og formidle natur- og rekreative oplevelser i hele kommunen og skabe sammenhæng mellem naturområderne.

 

Visionen for Vejle Kommune er, at  sammenhængende og selvbærende natur giver muligheder for grønne oplevelser og friluftsliv af høj kvalitet. Tæt på byerne skal naturlige grønne kiler og bynære naturområder danne grundlag for attraktiv bosætning og give mulighed for motion og rekreativt velvære lige uden for døren. I det åbne land findes store naturrige landskabsstrøg, som forbinder vores vigtige naturområder.

 

Kommuneplanen skal understøtte en integrering af byudvikling og naturområder med vægt på adgang og rekreativ anvendelse under hensyn til den eksisterende natur. Mulighederne for at skabe sammenhængende natur skal gøres bedre ved at udpege forbindelseslinjer og ny natur, herunder skovrejsningsområder, som giver sammenhæng mellem isolerede naturområder og Natura 2000-områder. Områder for friluftsliv og rekreativ brug skal styrkes ved at prioritere områderne gennem udpegning med hensyn til at sikre tilgængelighed i form af cykelstier, skiltning og andre faciliteter.

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00