Ny bane til Billund

Billund er et stort rejsemål – ikke kun på grund af lufthavnen. Der er også Legoland og Lalandia.

 

Billund lufthavn, der ligger i Billund kommune, er Danmarks næststørste lufthavn med 2,7 mio. flyrejser i 2011.

 

Inklusiv hente-bringe rejser og pendlerrejser er der i dag knap 4 mio. ture årligt relateret til lufthavnen. Antallet af ture forventes at stige til knap 7 mio. i 2030. 1)

 

Billund lufthavn har ligesom resten af Billund kommune i dag en lav markedsandel for kollektiv trafik på 3-4 %. Med banebetjening vurderes der at være potentiale for at hæve denne andel til 5-6 %. 1)

 

Det er baggrunden for, at Folketinget har bevilget penge til en undersøgelse af mulighederne for en banebetjening af Billund Lufthavn.

 

Der er undersøgt en lang række muligheder, herunder bane fra Bramming eller Varde, men især to er vurderet som fordelagtige og er derfor undersøgt mere indgående.

  • En letbane direkte mellem Vejle og Billund.
  • En stikbane fra Jelling til Billund, der kan trafikeres af konventionelle tog.

 

Letbane Vejle-Billund

Letbanen vurderes at koste 1,2 mia. kr. Fordelene ved letbanen er især kort rejsetid (23 min. med tog uden stop). Derudover kan der være tæt togdrift, da der ikke er andre tog på banen og dermed er risikoen for forsinkelser også minimeret. Letbanen vurderes at koste 1,2 mia. kr. i anlæg.

 

Konventionel bane over Jelling

Forbindelsen via Jelling vurderes at kunne anlægges for 700 mio. kr. , altså lidt over det halve af letbanen. Rejsetiden vil blive 29 min Vejle-Billund. Fra Herning og Give bliver rejsetiden kortere, hvis man kan skifte i Jelling.

 

Muligheden for at kombinere en østlig stikbane med en omlægning af den eksisterende bane mellem Vejle og Herning over Billund bør undersøges. Denne løsning vil kunne tiltrække passagerer til Billund Lufthavn fra et større opland, idet man vil vil kunne rejse direkte til Billund fra en række byer som betjenes af intercity-tog København-Struer.

---
1) Forundersøgelse af banebetjening af Billund lufthavn, Trafikstyrelsen, juni 2012

 

Illustration af letbane på forpladsen i Billund Lufthavn. Kilde: Trafikstyrelsen

Illustration af letbane på forpladsen i Billund Lufthavn. Kilde: Trafikstyrelsen

Moderne konventionelt tog

Moderne konventionelt tog

 VEJLE KOMMUNE VIL ARBEJDE FOR:

 

at der anlægges en ny baneforbindelse til Billund. Det er den løsning der vil medvirke til at styrke lufthavnen mest og vil aflaste vejnettet mest.

 

at banen trafikeres af såvel gennemgående som standsende tog, hver halve time.

 

at der etableres gode og hurtige togforbindelser mellem Vejle og henholdsvis Århus og København af hensyn til mulighed for omstigning til tog mod Billund og Herning/Struer.

 

at Vejle Banegård udvikles til et højklasset trafikcenter med gode parkeringsmuligheder, butikker og andre faciliteter som fremtidens rejsende vil efterspørge.

 

at fastholde stoppesteder i Jelling, Give og Thyregod.

HVAD ER EN LETBANE?

 

En letbane er en bane for elektriske letbanetog.

Der gælder andre sikkerhedsregler, fordi der kun kører letbanetog. Bl.a. kan dele af strækningen anlægges i gadearealer, hvor der også er anden trafik.

De kan også anlægges med langt skarpere kurver og større stigninger end traditionelle jernbaner.

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00