Midtbyerne

Byparken, Vejle

Byparken, Vejle

Vejle Midtby skal styrkes som handels-, erhvervs-, uddannelses- og bosætningsby for at fastholde byens stærke brand i konkurrencen med de øvrige store byer i regionen. Derfor skal der fortsat arbejdes på at samle flest mulige funktioner centralt for at skabe synergi, og der skal skabes flere oplevelses- og udfoldelsesmuligheder for såvel unge som ældre.

 

Byen rummer både på kort og lang sigt muligheder for omdannelse og fortætning, som der skal arbejdes videre med. Bymiljøet skal gøres bedre ved at fjerne trafikken fra de centrale dele af midtbyen, og fremkommeligheden skal øges ved at udbygge infrastrukturen rundt om bymidten og etablere flere parkeringshuse.

 

Centerbyerne skal udvikles som midtpunkt for det lokale opland. I centerbyerne skal der skabes en mere sammenhængende og harmonisk struktur ved at færdiggøre og realisere udviklingsplanerne, f.eks. ved omdannelse og tilførsel af nye funktioner til tomme bygninger.

 

Midtbyerne i Vejle og centerbyerne skal udvikles ud fra principperne om den tætte, grønne, blå og sunde by.

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00