Landsbyer og landdistrikter

Bindeballe Købmandsgård

Bindeballe Købmandsgård

Landdistrikterne i Vejle Kommune har fortsat levende og velfungerende lokalsamfund, hvor lokale kræfter er aktive med at skabe sociale netværk, der løfter en række opgaver lokalt, lige fra foreningsliv og byfester til byudvikling, iværksætteri og etablering af natur og stier.

 

Vejle Kommune ønsker at understøtte det gode liv i landdistrikterne. Lokalsamfundene skal derfor have en varieret og attraktiv boligsammensætning og gode fællesanlæg. Der skal være mulighed for at forbedre de fysiske rammer og eventuel udbygning i harmoni med lokalområdets særlige karakter og landskab.

 

Kulturmiljøerne skal bevares og kvaliteten højnes. Der skal være mulighed for at udvikle arbejdspladser på landet ved at styrke nye små og mellemstore virksomheder.

 

Det åbne land rummer muligheder for at forebygge og tilpasse sig klimaændringerne, f.eks. ved at stille vindmøller op og etablere vådområder.

 

Ved at skabe synergi mellem landbrug, øvrige erhverv og lokalsamfund kan vi yderligere få bragt de ressourcer i spil, som er til stede i lokalsamfundet, og som kan danne grundlag for en lokal energiforsyning.

 

 Ældre bygning i Farre

Ældre bygning i Farre

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00