Landbrug

Landskab med traditionelle landbrugsbygninger

Landskab med traditionelle landbrugsbygninger

Udviklingen i landbrugsstrukturen går generelt mod større bedrifter, større staldanlæg og større marker. De større staldanlæg giver udfordringer med hensyn til lokalisering i forhold til naboer, natur, infrastruktur, landskaber og bymæssige aktiviteter. Omkring byerne eller i natur- og miljøfølsomme områder går tendensen mod mindre jordbrug på hobbybasis eller som deltidslandbrug.

 

Landbruget i Vejle Kommune skal også fremover sikres mulighed for en bæredygtig erhvervsudvikling og skal være aktivt medvirkende til at løse udfordringerne inden for klima, energiforsyning og miljø. Vejle Kommune vil derfor i en dialog med landbruget afklare, hvordan den fremtidige udvikling skal foregå, så man sikrer, at landbruget opnår investeringssikkerhed og gode udviklingsmuligheder samtidig med, at der tages de nødvendige hensyn til omgivelserne. 

 

For de store bygningsanlæg vil kommuneplanen indeholde en række principper for lokalisering, der tager hensyn til landskaberne, natur, infrastruktur og landmændenes investeringer. Den nationale målsætning er, at 50 % af  husdyrgødningen udnyttes til biogas.

 

Kommuneplanen vil indeholde en udpegning af, hvor der er bedst grundlag for at etablere biogasanlæg.

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00