Erhverv

Kreativt iværksættermiljø i Spinderihallerne, Vejle.

Kreativt iværksættermiljø i Spinderihallerne, Vejle.

Vejle Kommune skal fortsat styrke sin position som en attraktiv erhvervskommune med en enestående beliggenhed i den danske infrastruktur.

 

Vi skal udvikle vidensarbejdspladser inden for industri, service, oplevelser, erhvervsturisme og detailhandel. Vejle skal have et stærkt uddannelsesmiljø med erhvervsuddannelser, der matcher vores virksomheder.

 

Fælles for de virksomheder, der har en styrkeposition i Vejle Kommune, er, at de brander sig på kvalitet, design og klimahensyn, og derfor spiller arkitektur og omgivelserne en vigtig rolle for virksomhedernes lokalisering.

 

Kommunen vil understøtte en bæredygtig erhvervsudvikling med integrering af grønne områder og miljørigtigt byggeri samt optimering af infrastrukturen og den kollektive trafik. Kommuneplanen skal kunne tilgodese de forskellige lokaliseringsbehov både for store virksomheder med stort pladsbehov og stort transportbehov og for mindre virksomheder og servicebrancher, der kan indpasses i midtbyerne. Erhvervsområderne skal kunne nås med kollektiv trafik, til fods eller på cykel. For ældre, nedslidte erhvervsområder vil kommunen arbejde for at revitalisere områderne og skabe attraktive lokaliseringsmuligheder for moderne virksomhedstyper.

 

Kommunen vil fortsat arbejde med at udvikle området ved Boulevarden i Vejle som et attraktivt uddannelsesområde ved omdannelse og koncentration af uddannelsesinstitutioner, tilknyttede erhverv og ungdomsboliger.

 

Søndertorvet med planlagt ny bebyggelse på Posthusgrunden

Søndertorv med planlagt ny bebyggelse på Posthusgrunden.

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00