Det åbne land

Det åbne land

Det åbne land

Vejle Kommunes landdistrikter er generelt stærke og velfungerende med hensyn til bosætning, job, adgang til service og velholdte bygninger, men er også påvirket af den generelle tendens til centralisering og tilflytning til de store byer.

 

Visionen for det åbne land er, at det skal være hjemsted for bosætning, erhverv, friluftsliv, turisme og produktion af vedvarende energi.

 

Det åbne land skal kendetegnes ved oplevelsesmuligheder, landskaber af høj kvalitet og ved sammenhængende natur, der rummer et mangfoldigt dyre- og planteliv.

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00