Visionen for Vejle Kommune

Byrådets vision for kommunen hedder Vejle - Viden, Vækst og Velfærd.

På de følgende sider er det beskrevet, hvordan byrådet vil udmønte visionen i forhold til den konkrete arealplanlægning. 

 

Byparken i aftenbelysning

Vejle - Viden, Vækst og Velfærd

Vi giver mennesker og virksomheder muligheder for at udvikle sig

Vejle skaber de bedste betingelser for udvikling af virksomheder og medarbejdere. Vi fremmer landets bedste miljø for viden, innovation og iværksættere. Det gør vi i et tæt samarbejde mellem det private erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og det offentlige. Vi øger fokus på de unge.

Vi øger uddannelsesmulighederne og udvikler de tilhørende miljøer. Det gør kommunen endnu mere attraktiv.

Vi har sunde borgere i en sund kommune

Kommune, virksomheder og borgere forebygger i fællesskab ulykker, arbejdsskader, sygdom og social mistrivsel. Vejle går foran, når det gælder borgernes trivsel og sundhed. Derfor præger forebyggelse hele den kommunale indsats ud fra filosofi en om, at der er sund fornuft og god økonomi i forebyggelse.

Vi binder attraktioner, natur, miljø og kultur sammen i nye oplevelser

Vejle er et af de markante turistområder i Danmark.

Vi har store attraktioner og nationale klenodier, et aktivt kulturliv og en fantastisk natur som grundlag for turismen. Vi værner om miljøet, og naturbenyttelse og beskyttelse går hånd i hånd. Og vi markedsfører dem!
Vi har mulighederne og viljen til at skabe en række spændende kulturoplevelser og muligheder, som er til glæde for borgerne og tiltrækker turister og tilflyttere.

Vi vil ligeværdighed mellem land og by

Vejle er kommunens hovedby og en vækstdynamo.

En styrkelse af Vejle skal styrke centerbyerne Børkop, Egtved, Give og Jelling. De er attraktive bo- og handelsbyer med en række servicefunktioner, har et bredt spekter af arbejdspladser og udvikles i respekt for naturværdierne. Landsbyer og landdistrikter styrkes og udvikles. Vi har hurtige og gode transportforbindelser i kommunen.

Vi udvikler nærdemokratiet

Engagerede borgere er afgørende for succes. Åbenhed, dialog og ligeværdighed er vigtige værdier for os.

Sammen med borgere, brugerbestyrelser og råd udvikler og afprøver vi nye kreative former for dialog, samspil og lokal medindflydelse.

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00