Trekantområdet - en vækstdynamo

Danmark har to stærke vækstområder – Den Østjyske Byregion og Øresundsregionen.  I Den Østjyske Byregion, som strækker sig fra Randers til Haderslev fremstår Århus og Trekantområdet som de to hovedcentre for vækst.

 

Den gode infrastruktur, den centrale beliggenhed i Danmark og den hidtidige vækst er Trekantområdets største fordel og en vigtig konkurrenceparameter i forhold til omgivelserne. Derfor skal Trekantområdet med sin egen vision om den åbne grønne storby udbygge sin rolle indenfor Den Østjyske Byregion og derved sin førende position i Vestdanmark, samt være en dynamo for vækst både nationalt og internationalt.

 

Den Østjyske Byregion rummer en række vækstfaktorer i form af en veludbygget infrastruktur, veluddannet arbejdskraft, et erhvervsliv i vækst, forsknings- og videninstitutioner, attraktive bomiljøer, rigt kulturliv og rekreative områder af høj kvalitet. Samtidig fungerer byregionen i stigende grad som ét pendlingsopland, og fra Trekantområdet kan man nå op til ca. 600.000 arbejdspladser i løbet af en time.

 

Nogle af de vigtigste elementer i visionen for den østjyske storbyregion er bl.a. at bygge videre på disse eksisterende vækstfaktorer og tage afsæt i en effektiv udnyttelse af områdets store samlede arbejdsmarked samt udviklingspotentialet i de eksisterende virksomheder og erhvervsklynger. Da den smukke natur er en vigtig parameter i områdets attraktivitet i forhold til bosætning, erhvervslokalisering og turisme, lægges der vægt på en grøn udvikling, hvor de store landskabstræk mellem byerne bevares.

 

Finanskrisen har også i Trekantområdet været en medvirkende faktor til en opbremsning i områdets befolknings- og erhvervsudvikling. Set i det lys er det meget vigtigt at få gang i udviklingen og udnytte Trekantområdets smukke og centrale placering.

Storbyregioner i Danmark. Kilde: Landsplanredegørelsen 2010

Storbyregioner i Danmark. Kilde: Landsplanredegørelsen 2010

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00