Skovrejsning

Skov

Redegørelse til mål

Kommuneplanen skal efter planloven udpege områder til skovrejsning og områder, hvor skovtilplantning er uønsket samt optage retningslinjer herfor.

 

Folketinget besluttede i 1988 aktivt at støtte etableringen af ny skov på landbrugsarealer, så skovarealet kan fordobles i løbet af ca. 80 – 100 år (svarer til en trægeneration).

 

I dag er ca. 13,5 % af Danmarks areal dækket af skov.

MÅL

 

Skovrejsningen skal fremme hensynet til friluftsliv, grundvandsbeskyttelse, biodiversitet, klima og miljøbeskyttelse.

 

Skovrejsningen skal bl.a. ske som bynær, rekreativ skov.

 

Skovrejsningen skal bidrage til opfyldelse af det nationale mål om at øge det samlede skovareal til 20-25 % inden år 2100.

DET VIL VI

 

Udpege nye skovrejsningsområder, så de forbinder eksisterende natur og skovarealer for at skabe og styrke grønne netværk, binde CO2 og understøtte visionen om den åbne grønne storby.

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00