Retningslinje for offentlighedens adgang

Offentlighedens adgang til og langs kysterne og til oplevelsen af de værdifulde landskaber skal sikres og udbygges.

 

 

 

Redegørelse til retningslinje

I Trekantområdet er det høj prioritet, at befolkningen sikres adgang til landskaber med stor oplevelsesværdi.

 

Ikke mindst i kystområderne, hvor store kulturhistoriske, geologiske, natur- og landskabsmæssige kvaliteter er koncentreret.

 

Ud over den adgangsret, naturbeskyttelsesloven giver er der derfor behov for at forstærke indsatsen for at sikre og forbedre de eksisterende mindre veje, herunder mark- og skovveje og stiforløb i landskabet.

 

Planlægges der inden for kystområderne, er det en forudsætning, at offentlighedens adgang til kysten sikres og udbygges.

 

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00