Retningslinje for landsbyer

Udstykning og opførelse af ny bebyggelse, der kræver zonetilladelse, må kun ske efter principperne, der fremgår af kortbilaget til den enkelte landsby.

 

Dog må der opføres ny bebyggelse til erstatning for bebyggelse, der nedrives, såfremt omfang og placering er uændret, ligesom der må opføres mindre tilbygninger til eksisterende bygninger.

 

Haver kan udstykkes, medmindre det modsatte er angivet på kortet.

 

 

 

 

 

 

Redegørelse til retningslinje

Retningslinjen gælder for: 99.L.1, 99.L.2, 99.L.3 99L, 4 99.L.5, 99.L.6, 99.L.7, 99.L.8, 99.L.9, 99.L.10, 99.L.11, 99.L.12, 99.L.13, 99.L.14, 99.L.15, 99.L.16, 99.L.17, 99.L.18, 99.L.19, 99.L.20, 99.L.21 99.L.22, 99.L.23, 99.L.24 99.L.25, 99.L.28, 99.L.29, 99.L.30, 99.L.31, 99.L.32, 99.L.33, 99.L.34, 99.L.35, 99.L.36 og 99.L.37.

 

Der er udarbejdet en redegørelse for hver af disse landsbyafgrænsninger.

 

Redegørelsen fremgår af Temaplan for mindre landsbyer - Tillæg nr. 34 til kommuneplan 2009-2021.

 

Der er ikke angivet en bebyggelsesprocent i de enkelte rammer.

 

I stedet henvises til de generelle bebyggelsesregulerende bestemmelser, således at bebyggelsesprocenten afhænger af den konkrete anvendelse.

 

Eksisterende virksomheder kan fortsætte driften uændret. Ved udvidelse og/eller driftmæssige ændringer skal det dokumenteres, at udvidelsen/ændringen kan indpasses i området.

 

Ved etablering af boliger i umiddelbar nærhed til eksisterende virksomheder skal det vurderes, om boliger kan indpasses, og hvilke eventuelle foranstaltninger der skal foretages – f.eks. støjafskærmning.

 

Download Temaplan for mindre landsbyer her:

 temaplan_for_mindre_landsbyer___tillaeg_nr_34.pdf (39.7 MB)

 

MÅL

 

Målet med temaplanen er at sikre, at landsbyerne fortsat kan være levende lokalsamfund, samtidig med at de kvaliteter, som kendetegner dem, bliver bevaret. Det gælder såvel de bygningsmæssige som de landskabelige kvaliteter.

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00