Mål for Vejle Midtby

Skabe grundlag for vækst og udvikling ikke alene for Vejle By, men for hele kommunen.

 

Udvikle byens og områdets særlige potentialer på en ekstraordinær måde, så byen og området bliver kendt nationalt og internationalt for nye attraktive, markante og vidtrækkende projekter og initiativer og for at være et spændende sted at bo og besøge.

 

Gøre byen mere bæredygtig og tættere for at skabe grundlaget for mere byliv - samtidig skal byen være grønnere. Byens lodrette flader og tagterrasser skal beplantes.

 

Binde de grønne parker i byen og de smukke naturområder sammen med stier i grønne bælter og gøre åerne mere synlige i bybilldet.  Mikoropolzonen planlægges med mennesket i fokus. Det er en central akse i byen, hvor der kan bygges højt og i stor skala, med det mål at få skabt et spændene byliv i et grønt miljø. Mikropolzonen omfatter et stort område på begge sider af Sønderå.

 

Udarbejde en samlet plan for udvikling af Havnen, Skyttehusbugten og lystbådehavnen.

 

Knytte byen og havnen bedre sammen.

 

Udvikle infrastrukturen, så trafikken afvikles optimalt.

 

Udvikle godsbanearealet og posthusgrunden med plads til butikker, boliger og erhverv.

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00