Vejle Midtby

Vejle Midtby afgrænses af bakkerne mod syd og nord, fjorden mod øst og engene mod vest.

 

Midtbyen består af flere bykvarterer: Cityområdet, Vestbyen, Østbyen og Havnen.

Vejle Midtby er kommunens og egnens hovedcenter for detailhandel, privat og offentlig service, og den fungerer som kulturcenter for kommunen og omegnen.

 

Lokomotiv for hele kommunen

Vejle Midtby udvikles efter den strategi, at byen skal være lokomotiv for såvel kommunen som regionen.

 

Byen skal være en attraktion i sig selv. Det betyder, at der skal være et pulserende byliv fyldt med oplevelser, kultur, arkitektur, vandmiljøer og meget andet. Målet er en tæt og koncentreret by, der lever året rundt og døgnet rundt.

 

Der er allerede taget mange skridt i den retning med butikscentrene Bryggen og Marys, med nye byboliger bl.a. i Havneparken, Byparken, Sofieparken, Bølgen og Åbyen og med Økolariet, udvidelse af kunstmuseet, Lido-biograferne og nye torve og pladser. Spinderihallerne er efterhånden også landskendt som en spændende ramme for konfenrencer, kurser, udstillinger og meget andet, og 2013 har Vejle Museum åbnet sin nye permanente udstilling på stedet.

 

Historisk udvikling

Vejle blev købstad i 1327. Byen var dengang meget lille og bestod i store træk af det, der i dag er Strøget, Grønnegade, Kirkegade og Fiskergade.

 

I 1776 blev Vejle Amt oprettet, og Vejle blev dermed et administrativt centrum – en status byen har bevaret gennem 2 kommunalreformer i nyeste tid.

 

Brande og krigshandlinger op gennem 1700- og 1800-tallet gjorde sit til, at der ikke er mange middelalderlige bygninger i Vejle Midtby i dag. Først med etableringen af den nuværende havn og anlæggelsen af jernbanen Fredericia-Århus i sidste halvdel af 1800-tallet udviklede byen sig til en industriby og begyndte for alvor at vokse.

 

Natur og kulturmiljø

Vejle Midtby ligger i et å-delta og åerne er et naturelement, der i disse år bliver mere synligt i bybilledet, med åbning af Mølleåen og udvidelsen af Byparken. Midtbyen består overvejende af ældre bolig- og erhvervsbebyggelse.

 

En stor del af erhvervsbebyggelsen anvendes til kontor og liberale erhverv, mens der kun er få produktionserhverv tilbage i Midtbyen. Mange af de tidligere erhvervsbygninger er i årenes løb nedrevet, men 3 bomuldspinderier er delvist bevaret. Disse bygningskomplekser udgør vigtige kulturmiljøer, som vidner om Vejles tid som tekstilby.

 

Havnen

Havnen ligger som et erhvervsområde i Vejle Midtby.

Havnen skal have mulighed for fortsat udvikling som erhvervshavn, samtidig med at områderne omkring lystbådehavnen udvikles som en bydel med oplevelser for alle med boliger, erhverv, butikker og rekreative muligheder. Denne udbygning skal ske på en måde, der sikrer havnevirksomhedernes fortsatte eksistens på uændrede vilkår. Det forudsætter, at bebyggelser i området ved lystbådehavnen placeres på en sådan måde, at der ikke skabes miljøproblemer.

 

Kontakten mellem midtbyen og havnen er hæmmet af jernbanen og den stærkt trafikerede Toldbodvej. Et projekt til etablering af en tunnel under Havnepladsen vil knytte byen og havnen langt bedre sammen, samtidig med at trafikafviklingen bliver forbedret.

 

Boulevarden

Området omkring Boulevarden skal fortsat udvikles som en del af Midtbyen med særlig fokus på uddannelser. Derfor åbner kommuneplanen også op for, at kolonihaveområdet i Engene kan ændre anvendelse. Samtidig udlægges der et større område til kolonihaver i Trædballe til erstatning for dem, der nedlægges.

 

Udsigten fra Rådhustorvet til Møllen, der er Vejle traditionelle vartegn, og udsigten til de skovklædte skrænter er vigtige træk at bevare.

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00