Søndermarken

Bydelen Søndermarken afgrænses af Vejle Ådal, Højen Ådal, Mølholm Ådal og E45.

 

Bydelen består af boligkvartererne Koldingvej, Pedersholm, Grønlandsvej nord og syd, Løget, erhvervsområderne ved Grønlandsvej og det åbne land omkring Horsted mod syd.

 

Områdernes karakter er meget forskellig, men fælles for dem er, at der er let adgang til rekreative områder. Koldingvejområdet har en selvgroet karakter med mange små huse, der er bygget til og bygget om i tidens løb. Fra Koldingvej og Pedersholm er der mange steder en flot udsigt over Vejle Ådal og Midtbyen.

 

Hovedindfaldsvejene Koldingvej og Ribe Landevej går gennem bydelen. Der er forbindelse til E45 via Sønderdalen. En ny tilslutning længere mod syd åbner i 2013, hvilket vil betyde mere trafik på Grønlandsvej, men også en meget bedre tilgængelighed til området.

 

Vejle Kommune har, i samarbejde med Fonden Realdania, afholdt en konkurrence om bydelens fremtid.  Vinderprojektets hovedide er en bearbejdning af Grønlandsvej som en bygade, så den ikke bliver en barriere for bydelens sammenhæng og ”almindinger”, der forbinder Mølholm og Højen Ådale.

Ældre boligbebyggelse på Pedersholm Allé
Ældre boligbebyggelse på Pedersholm Allé

 

Kvartershus i Løget By
Kvartershus i Løget By

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00