Mål for Nørremarken

Skabe et velfungerende bydelscenter i Nørremarkscentret med et varieret udbud af service med god tilgængelighed for alle.

 

Udbygge området ved Store og Lille Grundet efter retningslinjerne i strukturplanen for området med forskellige boligtyper og særligt hensyn til natur- og terrænforholdene.

 

Sikre og udbygge de rekreative stiforbindelser mellem bydelen, skoven og fjordkysten.

 

Udvikle et nyt landskabeligt boligområde mellem Store Grundet og Hornstrup og et område til travbane med tilhørende faciliteter.

 

Området kan lokalplanlægges på baggrund af en samlet helhedsplan, der indarbejder landskabelige og kulturmiljømæssige forhold.

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00