Nørremarken

Nørremarken afgrænses mod syd af Midtbyen og Fjorden, mod vest af Grejsdalen og mod øst af motorvejen. Mod nord grænser området til det åbne land.

 

Bydelen består af et ældre parcelhusområde syd for Horsensvej, Stadionkvarteret, et større etageboligområde ved Finlandsvej / Moldevej, et nyt parcelhusområde på Lille Grundet og erhvervsområder omkring Horsensvej og Viborgvej.

 

Den ældste del af erhvervsområdet er under begyndende omdannelse til kontorerhverv.

 

Bydelen omfatter store skovområder og fjordkysten, der er af væsentlig rekreativ betydning for hele byen. Endvidere er her stadion og campingplads.

 

Horsensvej er en af hovedindfaldsvejene til Vejle med adgang til motorvejen.

 

Der er udarbejdet en lokalplan, der sikrer et harmonisk udseende langs indfaldsvejene.

 

Der er fortsat rummelighed på Store og Lille Grundet til boligbebyggelse.

 

Derudover er der mulighed for udbygning i Hornstrup området.

 

Bydelens butikker findes hovedsageligt i Nørremarkscentret, som ligger i centerområdet. Her finder man også Nørremarkskirken samt Vejle Kommunes Ungdoms- og Kulturforening, som er en tværetnisk, muslimsk forening, der blandt andet omfatter lokaler indrettet til religiøse formål.

 

Der er udarbejdet bydelsplan for Nørremarken, og der er gennemført en boligsocial indsats under overskriften ”Byen i Balance”. Projektet er afsluttet i 2012.

 

Moldevej med Nørremarksskolen og Finlandsparken
Moldevej med Nørremarksskolen og Finlandsparken

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00