Mål for Mølholm / Vinding

Fastholde den villamæssige karakter i Mølholm og supplere den, hvor der er mulighed for udfyldning af ledige arealer inden for eksisterende byzone og ved omdannelse af ældre erhvervsområder.

 

Bevare Mølholmområdets særlige karakter med ældre byvillaer og Lidobebyggelsen.

 

Sikre adgang til skovområderne med stier.

 

Fastholde og udbygge Vindinggård Center som bydelscenter.

 

Bevare landsbymiljøet, de karakteristiske gadestrækninger og bygninger i Vinding Landsby.

 

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00