Retningslinje for udbygning af Vejle Sygehus

Til rammeområde 1.4.O.7 fastsættes følgende retningslinje: Der kan etableres en psykiatrisk afdeling i området, som vist på kortet.

 

 

 

Redegørelse til retningslinje

Baggrunden for projektet er fastlæggelsen af en ny struktur for psykiatrien i Region Syddanmark. Vejle Sygehus er en del af Sygehus Lillebælt, som desuden omfatter sygehusenhederne i Fredericia, Give, Kolding og Middelfart. Psykiatrisk afdeling i Vejle skal fremover varetage den psykiatriske døgnfunktion for Sygehus Lillebælt. Region Syddanmark har besluttet, at døgnfunktionen skal placeres i en nybygget afdeling i umiddelbar tilknytning til det eksisterende Vejle Sygehus.

 

Vejle Kommune har valgt at pege på en placering af et cirka 40.000 m² stort grundareal i den sydligste del af kolonihaveområdet Nordly i den nederste del af Grejsdalen mellem jernbanen og skovskråningen mod Lille Grundet. Døgnfunktionen i Vejle skal indeholde senge for ungdomspsykiatri, voksenpsykiatri og gerontopsykiatri.

 

Afdelingen etableres med et etageareal på cirka 17.000 m² i op til 2 etager og en maksimal højde på 8,5 meter. I en variant af bebyggelsen er der mulighed for 3 etager med en maksimal højde på 13 meter i den sydlige ende af bebyggelsen mod en reduktion af bygningens udstrækning i den nordlige ende, hvorved etagearealet er uændret.

 

Den psykiatriske afdeling får kapacitet til cirka 100 døgnpatienter (sengepladser) og får maksimalt 70-80 ansatte på en dagvagt, mens der er mindre personale tilstede på aften- og nattevagter. Imellem det eksisterende somatiske sygehus og den nye psykiatriske afdeling etableres en cirka 150-200 meter lang tunnel. Psykiatrisk afdeling får vejadgang fra Beriderbakken via en nyanlagt vej, der tilsluttes Beriderbakken, hvor stien til kolonihaveområdet Nordly i dag har sit udgangspunkt.

 

Til psykiatrisk afdeling etableres 85 p-pladser. I alt befæstes cirka 13.000 m² i form af bebyggelse, veje, parkeringspladser, stier med mere. Det er besluttet at hæve det nuværende terræn med cirka 2 meter til et nyt niveau i kote cirka 5,5. Dette nødvendiggør tilkørsel af i alt cirka 80.000 m³ fyldmateriale. Terrænet hæves, idet det bl.a. vil give et bedre forløb af tilkørselsvejen til området.

 

Udbygning af Vejle Sygehus

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00