Mål for Bredballe / Lysholt

Skabe et velfungerende bydelscenter i Bredballecentret med et varieret udbud af service med god tilgængelighed for alle.

 

Skabe smukkere indfaldsveje ved erhvervsområderne langs Horsensvej og motorvejen ved at fastlægge bestemmelser for anvendelse af arealerne, og fastlægge byggelinier og grønne bælter.

 

Udbygge Vejle Nord efter retningslinjerne i strukturplanen med særligt hensyn til natur- og terrænforholdene.

 

Udbygge Tirsbæk Bakker efter retningslinjerne i Helhedsplanen med særligt hensyn til landskabet og kulturmiljøet.

 

Sikre og udbygge de rekreative stiforbindelser mellem bydelen, skoven og fjordkysten.

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00