Vonge

Vejen gennem Vonge

 

 

Vonge er et at de mindre lokalcentre i kommunen, men den rummer alligevel en lang række private og offentlige servicefunktioner som skole, idrætshal, dagligvarebutik, entreprenører, anlægsgartnere, korn- og foderstofforretning m.v.

 

Bygaden består overvejende af ældre huse, der er usædvanligt velholdte og ligger tæt ud til vejen.

 

Husrækken er velbevaret, og husene er opført indenfor en kort årrække i begyndelsen af 1900-tallet og giver et harmonisk bybillede, som er vigtigt at bevare.

 

Midt på gaden ligger den tidligere frikirke, som med sit tårn er ret karakteristisk.

 

I byens østlige udkant ligger sognekirken meget synligt placeret.

 

Den nyere bebyggelse ligger samlet nord for byen, og der er således en god kontakt mellem hovedgaden og landskabet syd for byen.

FAKTA

 

Indbyggertal 2011: 604

 

Boligudbygning 2007-2011: 11

 

Restrummlighed: 22 boliger

 

Nye udlæg: 0 boliger

MÅL

 

Bevare bebyggelsen i hovedgaden.

 

Bevare udkig til landskabet fra hovedgaden.

 

Udbygge med boliger indenfor de gældende rammer.

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00