Thyregod

Thyregod

 

 

Thyregod er usædvanlig blandt kommunens mindre bysamfund ved en stor arbejdspladsdækning, hvilket især skyldes Velux, der har en stor fabrik i byen.

 

En anden stor virksomhed er Tim Thyregod.

 

Byen ligger også tæt på mange arbejdspladser i Brande og Ikast.

 

Til gengæld er der, udover Brugsen, stort set ingen detailhandel i byen.

 

Trafikalt har byen de samme fordele som Give med togbetjening og ny motorvej til Herning tæt på, ligesom der også er kort afstand til enestående naturområder omkring Gudenåen og Skjern Ås udspring.

 

Thyregod rummer også Center Thyregod, som er et fritids- og kursuscenter, der bl a. rummer badeland, kultursal og konferencefaciliter.

 

Thyregod er oprindeligt en mindre landsby, som i forbindelse med forlængelsen af banen fra Give til Struer i 1914 udviklede sig til en stationsby.

 

Området omkring stationen udgør et bevaringsværdigt miljø med flere bygninger i den stil, der kaldes bedre byggeskik.

 

Det drejer sig bl.a. om stationsbygningen fra 1914 og lægeboligen fra 1919. Stationsbygningen er ikke længere i brug, men er rimeligt intakt og har stor kulturhistorisk værdi. Lægeboligen er også velbebevaret.

 

Der er gennemført gaderumsforbedring i Borgergade.

 

Bebyggelsen består af sammenbyggede huse i 1½-2½ etage, typisk opført i årene efter jernbanens åbning. Husenes vedligeholdelsestilstand varierer noget.

 

Vejle Kommune har i 2009 i samarbejde med beboerne udarbejdet et landsbyprogram, der peger på, hvilke tiltag der skal til for at udvikle Thyregod.

 

Landsbyprogrammet kan ses på www.vejle.dk/landsbyprogram.

FAKTA

 

Indbyggertal 2012: 1342

 

Boligudbygning 1997-2006: 17

 

Restrummelighed: 182 boliger

 

Nye udlæg: 0

MÅL

 

Understøtte lokalcenterfunktionen og togbetjengen med udlæg af nyt boligområde.

 

Igangsætte byfornyelsesindsats i Borgergade og området omkring stationen, med henblik på at forbedre husenes ydre fremtræden og sikre deres bevaringsværdier.

 

Finde en ny funktion for stationsbygningen og bevare miljøet omkring stationen.

 

Arbejde for at bevare togbetjeningen.

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00