Smidstrup

På vej ind i Smidstrup

 


Smidstrup og Skærup ligger begge i Smidstrup sogn og er fælles om kirken, skolen og mange foreninger m.v.

 

I Smidstrup ligger også Dagli´brugsen, der er sognets eneste større butik.

 

Men derudover er der tale om 2 selvstændige byer.

 

Smidstrup er en landsby, der fra slutningen af 1800-tallet  i kraft af andelsbevægelsen fik en række funktioner der betjente oplandet.

 

I Torpsgade og på Håstrupvej ligger en række bygninger der vidner om byens kulturelle og erhvervsmæssige udvikling i 1800-tallet. Her findes dels missionshus og forsamlingshus.

 

Byen har også haft 2 mejerier. Smidstrup Andelsmejeri i den sydlige ende af Håstupvej er nedlagt i 1958, men bygningerne findes endnu, mens det indremissionske mejeri ”Søndagshvile”, der eksisterede fra 1904 til 1970, er nedrevet i 1995.

 

Smidstrup fremtræder som en stor landsby med en vis nyere boligudbygning.

 

Byen har ikke god adgang til det overordnede vejnet, men den nye Vejle S-afkørsel ved Grønlandsvej, som åbner i november 2013 vil forbedre adgangen til byen fra motorvejsnettet.

 

Byen er synlig fra motorvejen, hvor det primært er et par virksomheder med ret dominerende skiltning og udendørs oplag, der præger byprofilen.

 

Centralt i byen ligger den oprindelige landsbykerne med 5 gårde omkring et stort grønt fællesareal.

 

Bygaden er meget lang og har et fint slynget forløb.

 

I den centrale del ligger husene tæt ud til vejen og skaber et fint rum.

 

Omkring det gamle andelsmejeri er en mindre bykoncentration med ældre beboelseshuse og erhvervsbygninger.

 

Mellem landsbyen og ”mejeribyen” er der et lille slip med åbent land.

 

Mod syd markeres bygrænsen fint af ”kirkebro”, der fører over Mølleå.

 

Fra broen fører vejen op ad bakken, hvor et gammelt transformatortårn er flot indrammet af levende hegn, der danner en portal over vejen.

 

I det hele taget er der mange karaktergivende træer og levende hegn, som er værd at bevare.

FAKTA

 

Indbyggertal 2008: 790

 

Boligudbygning 2007-2011: 15

 

Restrummelighed: 24 boliger

MÅL

 

Bevare gadebilledet i hovedgaden med den karaktergivende beplantning og bebyggelse.

 

Udfylde med boliger til erstatning for nedslidte erhvervsbygninger mod Håstrupvej.

 

Bevare grønningen midt i landsbyen.

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00