Ødsted

Kik fra stien
Kik fra stien

 

Ødsted ligger højt i landskabet.

 

Indkørslen fra Egtvedsiden går gennem en dramatisk dal, der er dannet af Ammitsbøl Bæk.

 

Fra Mølkærvej, der løber vest om byen op til kirken, er der en flot udsigt dels over ådalen og Dammosen og dels mod kirken, som ligger højt.

 

Mellem Ribevej og Mølkærvej ligger et stort villakvarter, der vender ryggen til Ribevej.

 

Byens kerne er desværre stort set forsvundet på grund af en vejudvidelse fra 70´erne.

 

En række sammenbyggede huse på nordsiden af Ribevej markerer, hvor vejen har gået tidligere.

 

Et forfaldent og ubeboet stuehus er resten af en firlænget gård, der er blevet nedrevet for at gøre plads til vejudvidelsen.

 

Der er behov for foranstaltninger, der kan afbøde skaderne på gaderummet.

 

Det er også vigtigt at fastholde de byfunktioner, der er tilbage i byen.

 

Vesterbyvej løber fra Ribevej mod vest til kirken.

 

Vejen har et godt fortættet gaderum med små huse tæt langs vejen og store vejtræer.

 

Det er vigtigt at bevare gaderummet her.

FAKTA

 

Indbyggertal 2012: 1460

 

Boligudbygning 2007-2011: 15

 

Restrummelighed: 105 boliger

 

Nye udlæg: 0

MÅL

 

Sikre byens servicefunktioner ved udlæg af nyt boligområde.

 

Bevare byfunktioner i bykernen.

 

Bevare vejtræerne og gadeprofilet i Vesterbyvej.

 

Bevare kontakten til landskabet i forbindelse med byudvikling.

 

Genoprette det ødelagte gaderum i bykernen.

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00