Ny Højen

Sne i Ny Højen

 

Ny Højen er en forholdsvis ny landsby, der er opstået langs åen i forbindelse med skæringen af to veje.

 

Den ældre del af bebyggelsen ligger her og danner et fint sammenhængende forløb.

 

Langs dette forløb er der gode kig ud i landskabet mellem bebyggelsen og god adgang ned til Højen Å, der ligger som et grønt bælte nord for byen.

 

Der ligger en skole i Ny Højen med et spor til og med 6. klasse og, i tilknytning hertil, en daginstitution og et større idrætsanlæg med multihus.

 

Af servicefunktioner findes en Brugs og i tilknytning hertil en tankstation og et forsamlingshus.

 

Nordvest for Ny Højen ligger Højen Kirke.

 

Et mindre erhvervsområde er samlet i den sydlige del af byen, men ellers findes store gårdanlæg rundt om byen.

 

Der er mulighed for boligudbygning syd for byen. Området er på 12 ha. Boligområdet har gode kvaliteter med tæt forbindelse til det omkringliggende landskab.

FAKTA

 

Indbyggertal 2012: 673

 

Boligudbygning 1997-2006: 22

 

Restrummelighed: 313 boliger

 

Nye udlæg: 0

MÅL

 

Udbygge med boliger for at styrke lokalcenterfunktionen.

 

Bevare kontakten til landskabet og Højen Å i forbindelse med udbygning.

 

Bevare naturværdier og kulturmiljø i forbindelse med udbygning.

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00