Jerlev

Jerlev

 

Jerlev er en landsby, der er udbygget relativt kraftigt de senere år.

 

Det er oprindeligt en stjerneudskiftet landsby, der har udviklet sig til en landevejsby. Stjerneudskiftningen kan fortsat ses på de levende hegn og diger mellem markerne. Det er vigtigt at bevare sporene af stjerneudskiftningen.

 

Byen har købmand, kro og forsamlingshus. Den tidligere skole ligger i udkanten af byen.

 

Jerlev hører i dag til Ødsted Skoledistrikt.

 

Et større område ved Jerlev er i Region Syddanmarks råstofplan udpeget til råstofgraveområde (grus). Det betyder, at udbygning må afvente, at grusforekomsterne er udnyttet.

FAKTA

 

Indbyggertal 2012: 695

 

Boligudbygning 2007-2011: 10

 

Restrummlighed: 152 boliger

 

Nye udlæg: 0 boliger

MÅL

 

Fastholde levende hegn og diger ved planlægning af nye områder.

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00