Grejs

Vestermarksvej
Vestermarksvej

 

Grejs er en af de byer i Vejles nærmeste opland, der er vokset kraftigt de senere år.

 

Med nærheden til Vejle og til store landskabelige og rekreative kvaliteter er byen en meget attraktiv boligby.

 

Trafikalt vil situationen blive forbedret med åbningen af motorvejen til Herning, hvor der vil blive tilslutning øst for Grejs.

 

Der er gode muligheder for at cykle f. eks. til Vejle, Lige som der er bybusforbindelse til Vejle.

 

Byen forventes udbygget kraftigt med boliger på baggrund af en helhedsplan, der er udarbejdet i samarbejde med beboerne, der har været meget aktive i processen. Helhedsplanen afrunder byen mod nord.

 

Byen har ikke kommuneskole, men der er en friskole, hvor de fleste af børnene går i de små klasser.

 

Grejs har tydeligt landsbypræg med de smalle slyngede veje og flere gårde inde i landsbyen. De fleste af gårdene har i dag andre funktioner.

 

Spor af stjerneudskiftningen ses fortsat i form af diger og levende hegn.

 

Mellem Nørre- og Sønder bygade har den oprindelige forte tydeligvis ligget. Den er i dag fyldt ud med huse.

 

Ankomsten fra Vejle går gennem Grejsdalen og op ad den stejle og snoede Grejs Bakke.

 

Mod nord markerer kirken byens afgrænsning mod landskabet. Mod øst afgrænses byen af Keglekærvej.

 

På Grejsbjergvej findes en bebyggelse af små huse, der ligger tæt ud til vejen. Bebyggelsen er en fortolkning af landsbygaden i en ny tid.

 

Jordbrugsparcellerne på Hovgårdsvej er på tilsvarende måde en nyfortolkning af forten.

 

Mod nordvest er der udlagt et område til omkring 170 boliger.

 

Der er udarbejdet en helhedsplan for området.

 

FAKTA

 

Indbyggertal 2012: 961

 

Boligudbygning 2007-2011: 27

 

Restrummlighed: 345 boliger

MÅL

 

Udbygge byen på baggrund af Helhedsplan for Grejs, med respekt for byens identitet som landsby.

 

Bevare sporene af stjerneudskiftningen.

 

Bevare landbrugsbygningerne f. eks. ved genanvendelse til nye formål.

 

Bevare det åbne land mellem Grejsdalen og byen.

 

Bevare landsbygadernes uformelle og grønne karakter.

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00