Gadbjerg

Gade i Gadbjerg
Gade i Gadbjerg

 

Gadbjerg består dels af landsbyen med en række gårde omkring kirken og dels af stationsbyen, der naturligvis er koncentreret omkring banens krydsning med vejen.

 

Stationen ligger på strækningen Vejle-Herning, men er nedlagt år tilbage. Vejle Kommune vil arbejde for, at den genåbnes.

 

De 2 bydele er adskilt af et engområde øst for vejen. På vestsiden er de 2 bydele vokset sammen. Et lille stykke åbent land syd for Stadion giver en god kontakt mellem landsbyen og landskabet. Fra den sydlige del af hovedgaden er der kig til skovbrynet på Refstrup Skov.

 

Den centrale del af hovedgaden med den sammenhængende bebyggelse tæt ud til vejen er et velbevaret stationsbymiljø, hvor vejen ikke er blevet udvidet, og husrækkerne er intakte.

 

Der er fortsat enkelte butikker og en kro i stationsbyen. Nord for stationsbyen er der et lille stykke åbent land inden man kommer til landsbyen Tofthøj. For at bevare dette er den nordlige ”spids” af erhvervsområdet nord for Gadbjerg taget ud af kommuneplanen.

 

Vejle Kommune har i 2009 i samarbejde med beboerne udarbejdet et landsbyprogram, der peger på, hvilke tiltag der skal til for at udvikle Gadbjerg. Landsbyprogrammet kan ses på www.vejle.dk/landsbyprogram.

FAKTA

 

Indbyggertal 2012: 679

 

Boligudbygning 2007-2011: 13

 

Restrummelighed: 74

 

Nye udlæg: 0

MÅL

 

Styrke byens udvikling med nyt boligområde.

 

Søge standsningssted på jernbanen genåbnet.

 

Fastholde grøn landskabskile mellem Gadbjerg og Tofthøj.

 

Bevare det åbne land omkring landsbyen.

 

Styrke oplevelsen af hovedgaden.

 

Bevare det åbne land mod skoven.

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00