Gårslev

Udsigt over Gårslev mod kysten
Udsigt over Gårslev mod kysten

 

Gårslev fremtræder som en stor landsby med en del store gårde, der ligger i udkanterne af byen.

 

Flere af gårdene har husdyrproduktion, der giver lugtgener til de nærliggende boliger.

 

Der er flere butikker, der betjener landsbyen og de nærliggende sommerhusområder.

 

Landsbyens huse fremtræder generelt velholdte.

 

Der er flere steder fra byens kanter mod nord og øst udsigt over Vejle Fjord.

 

Landsbyen ligger på kanten af en bakke, således at den nordlige del af byen ligger væsentligt højere end den sydlige del. Det ses især i Skolegade, der stiger stejlt fra Brugsen.

 

De store træer på skråningerne omkring Skolegade er med til at give et spændende vejforløb.

 

Fra kvarteret omkring Mølletoften er der en flot udsigt over landsbyen og det omgivende kuperede landskab.

 

Gårslev ligger indenfor kystnærhedszonen.

FAKTA

 

Indbyggertal 2012: 1128

 

Boligudbygning 2007-2011: 24

 

Restrummlighed: 128 boliger

 

Nye udlæg: 0 boliger

MÅL

 

Bevare landsbykarakteren.

 

Afklare miljøproblemer mellem de aktive husdyrbrug og boligområderne.

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00