Brejning / Kellers Park

Træhuse på havnen i Brejning
Træhuse på havnen i Brejning

 

Beliggenheden i det meget kuperede terræn ned mod Vejle Fjord er utvivlsomt Brejnings største aktiv som by. 

 

Omdannelsen af De Kellerske Institutioner(DKI) til boliger, erhverv og fritidsformål, med flagskibe som Comwellhotellet, har sat Brejning på Danmarkskortet.

 

Historisk er det primært DKI, der har været med til at sætte byens vækst i gang. DKI grundlagdes i 1865 af teologen Christian Keller. I 1899 flyttede den til Brejning, som dengang var en lille landsby. Bygningerne er opført over en lang periode, med hovedvægten omkring 1900 og hele komplekset udgør et vigtigt kulturmiljø.

 

Det er vanskeligt at opfatte Brejning som én by. Det skyldes dels, at bebyggelsen karakter er meget forskellig, og dels at landskabet skærer sig ind imellem de forskellige dele. Der er mange flotte oplevelser af landskabet fra bl a. Stationsvej, Borgergade/Chr. Kellersvej og H. O. Wildensskovsvej.

 

Byen kan opdeles i disse kvarterer:

  1. En mindre bebyggelse omkring stationen, præget af den stejle bakke ned mod Hedeåens slugt.
  2. Den tætte ældre bebyggelse omkring Borgergade.
  3. Kellers Park og lystbådehaven
  4. De nyere institutionsbyggerier langs H. O. Wildensskovsvej, herunder særligt området omkring Postens Vej.
  5. Det nyere beboelseskvarter mod syd med etageboliger, tæt-lav boliger og villaer samt et butikstorv.

 

Derudover udgør Mamrelund og Fjordvænget små bebyggelser med deres egen karakter. Ankomsten fra stationen eller via tunnelen under banen giver ikke nogen fornemmelse af bysamfundets størrelse. Der er ingen stationsbygning, kun et læskur. Bebyggelsen omkring Stationsvej er hovedsageligt opført i perioden 1920-1960.

 

I området omkring Borgergade findes en sammenbygget bebyggelse i gadelinie, men kun få fungerende butikker.  Det er pizzabar, kiosk og lign.

 

Butikscenteret i Søndergade trænger til en opdatering. Rækken af ældre murermestervillaer ligger tæt ud til gaden og med skoven i baggrunden. De udgør en fin helhed og er velholdte uden at være overmoderniserede. Bebyggelsen Mamrelund er afskilt fra resten af byen af et stykke skov. Den udgør en meget fin helhed, med husene på den ene side af den smalle grusvej og et stykke eng på den anden side.

 

Kellers Park, det tidligere institutionsområde, herunder lystbådehavnen, er omdannet til boligområde. Ombygningen af de eksisterende bygninger og indpasningen af nye villaer i landskabet er af en meget høj arkitektonisk kvalitet, og hele området er et af de mest attraktive boligområder i Danmark. Området rummer også det femstjernede Hotel Comwell.

 

Kort over Brejning / Kellers Park
Kort over Brejning / Kellers Park

FAKTA

 

Indbyggertal 2012: 2809

 

Boligudbygning 2007-2011: 87

 

Restrummlighed: 45 boliger

 

Fortætning: 40

 

Nye udlæg: 0

MÅL

 

BREJNING:

Styrke oplevelsen af byen fra stationen.

 

Forbedre oplevelsen af ”det gamle centrum” omkring Borgergade og det nye Center i Søndergade.

 

Fastholde de grønne kiler og oplevelsen af landskabet.

 

Fastholde karakteren af bebyggelsen og den arkitektoniske helhed i området ved Postens Vej, på vestsiden af Chr. Kellersvej og på Mamrelund.

 

Udnytte de rekreative muligheder i området ved at binde funktionerne sammen med stier m. v.

 

KELLERS PARK:

Bevare kulturmiljøet i Kellers Park.

 

Bevare landskabet og parken i sit eksisterende udtryk. Det vil sige, at der som hovedregel ikke må foretages ændringer i terræn og beplantning. Dette kan kun tillades ved eventuelle naturgenopretningsprojekter.

 

Tilpasse ny bebyggelse, anlæg og beplantning til det eksisterende terræn.

 

Sikre offentlig tilgængelighed til fritidsområder og naturområder og bevare karakteren af disse.

 

Udarbejde en bevarende landskabsplan for området.

 

Etablere et offentligt tilgængeligt stisystem, som vist på illustrationen øverst på denne side.

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00