Bredal

Indkørsel til Bredal fra syd
Indkørsel til Bredal fra syd

 

 

Bredal fungerer sammen med Engum og Assendrup som lokalcenter for området.

 

Området ved Katrinetoften er landzone.

 

Der er gode busforbindelser, men ingen butikker.

 

Bredal er en landsby, der kan dateres tilbage til 1409, hvor den er opstået omkring en forte, som fungerede som det fælles og samlende anlæg i landsbyen. Forten findes stadig. Omkring forten ligger den ældre bebyggelse i Bredal, som et tæt og varieret mønster omkring vejnettet. Hække er med til at understrege dette forløb, og der er flere steder fine kig ud i naturen.

 

Først efter 1960´erne er der for alvor blevet bygget ud i Bredal, og landsbyen er blevet betydelig større. Størstedelen af den ny bebyggelse er parcelhuskvarterer, som danner nye og lukkede strukturer uden at tage hensyn til den oprindelige måde at placere bebyggelsen på.

 

Landsbyen ligger på kanten af et nordøstlig langstrakt engareal, hvor også de to landsbyer Engum og Assendrup findes.

 

Mod vest findes en del småbakker.

 

En del af landsbyen er vokset op ad bakken til trods for, at den oprindelig har være placeret i dalen.

 

Mange af de gamle diger og hegn er blevet bevaret i landskabet, og stjerneudstykningen ses derfor stadig.

FAKTA

 

Indbyggertal 2012: 604

 

Boligudbygning 2007-2011: 10

 

Restrummelighed: 41

 

Nye udlæg: 0

MÅL

 

Give mulighed for en vis udbygning for at understøtte lokalcenterfunktionen.

 

Bevare landskabskilen mellem Engum og Bredal.

 

Skabe sammenhæng mellem den gamle landsby og nye områder ved hjælp af beplantning.

 

Bevare sporene efter stjerneudskiftningen.

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00