Retningslinje for Monumentområdet i Jelling

Indenfor stødpudezonen for monumentområdet, som vist på kortbilaget, må der i henhold til monumentområdets status som Verdensarv og de særlige kulturhistoriske værdier af national betydning ikke etableres anlæg eller byggeri, som virker forstyrrende på monumentområdet.

 

Ved bebyggelse og anlæg eller ved inddragelse af arealer til byudvikling indenfor stødpudezonen skal der tages hensyn til de kulturhistoriske værdier, og det skal godtgøres i hvert enkelt tilfælde, at beskyttelses- og bevaringsinteresserne sikres.

 

 

 

 

 

 

 

Redegørelse til retningslinje

Jelling By og monumentområdet udgør en helhed.

 

Jelling har en række funktioner, der kan støtte op om monumentområdet med udstillingsbygning, bycenter med handel, service, parkering, station og boliger.

 

Stødpudezonen omfatter den del af byen, som har det tætteste samspil med monumentområdet og som naturligt afgrænses af de tværgående veje. Stødpudezonen er et område, hvor bebyggelse og anvendelse har relation til monumentområdet. Det kan f.eks. være bygningshøjder, materialer, indkig og udsigter. En del af stødpudezonen mod nord mod det åbne land er sikret med en udsigtsfredning.

 

Afgrænsning af Monumentområdet i Jelling
Afgrænsning af Monumentområdet i Jelling

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00