Rækkefølge for byudvikling i Give

Der er flere nye erhvervsområder i Give Øst.

 

Områderne 2. E. 7 til 2.E. 10 kan udbygges i vilkårlig rækkefølge.

 

De enkelte områder skal udbygges fra vest mod øst og på en måde, så der i alle faser af udbygningen er en klar grænse til landskabet.

 

Udbygning af område 1.E. 10 skal afvente afklaring af Give Vandværks fremtidige indvindingsopland.

 

Boligområdet 2.B.13 syd for byen må ikke udbygges, før område 2.B.9 er udbygget.

 

Mindre dele af området kan dog udbygges i sammenhæng med dele af 2. B. 9 (i samme lokalplan)

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00