Mål for erhvervsområder

Erhvervsområder skal planlægges med udgangspunkt i principper for bæredygtig byudvikling.

 

Det betyder, at arealforbruget skal minimeres, at infrastrukturen skal optimeres i forhold til kollektiv trafik og cyklister og fodgængere, og at erhvervsområder nær motorveje fortrinsvis skal forbeholdes virksomheder med stort transportbehov.

 

Planlægningen skal sikre, at erhvervsvirksomheder placeres, så transport af varer og arbejdskraft kan ske let og hensigtsmæssigt. Samtidig skal der tages hensyn til omgivelserne ved en zonering af virksomhederne, således at de mest miljøbelastende placeres længst væk fra f. eks. boliger og natur.

 

Arealforbruget til erhvervsområder skal minimeres ved en høj udnyttelsesgrad på de enkelte grunde. Der skal gøres en særlig indsats for, at specielt virksomhederne langs indfaldsvejene og andre markante områder præsenterer sig harmonisk og med en høj kvalitet i arkitekturen.

 

Der skal udarbejdes helhedsplaner for de store erhvervsområder, så der kan sikres en god sammenhæng med det omgivende landskab og en hensigtsmæssig intern disponering.

 

Ønsket om at tiltrække virksomheder med en høj miljøprofil er yderligere en grund til at arbejde med kvaliteten af erhvervsområderne.

 

Regnvand skal tænkes ind som en resurse der skaber øget variation og oplevelsesværdi.

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00