Retningslinje for udvalgsvarehandel i tilknytning til turistmål i Billund

Billund Kommune kan inden for et afgrænset område, fastlagt i ”Bekendtgørelse om landsplandirektiv for udvalgsvarehandel i tilknytning til et eksisterende turistmål i Billund” af 6. juni 2013, planlægge for maksimalt 20.000 m2 bruttoetageareal til butiksformål til udvalgsvarehandel i tilknytning til et eksisterende turistmål. Der må ikke fastsættes butiksstørrelser, der overstiger 500 m2 bruttoetageareal.

OBS

 

Denne retningslinje gælder kun i Billund Kommune

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00