Retningslinje for områder til butikker med pladskrævende varegrupper

Der kan i de afgrænsede områder til butikker med særligt pladskrævende varegrupper lokalplanlægges for butikker. Butikkernes størrelse og den samlede arealramme for områderne fremgår af skema i redegørelsen.

 

De afgrænsede områder til butikker med særligt pladskrævende varegrupper er angivet på kortbilag.

 

 

 

 

 

 

Redegørelse til retningslinje

Uden for bymidterne og bydelscentrene er der mulighed for at udpege områder til butikker, der alene forhandler særligt pladskrævende varegrupper.

 

Særligt pladskrævende varegrupper er defineret som biler, lystbåde, campingvogne, planter- og havebrugsvarer, tømmer, byggematerialer, grus, sten- og betonvarer samt møbler.

 

For møbelbutikker gælder dog, at disse først skal søges indplaceret i bymidter, bydelscentre eller aflastningsområder, før de kan placeres i et område til særligt pladskrævende butikker.

 

I Trekantområdet er der udpeget områder til særligt pladskrævende butikker langs indfaldsvejene til hovedbyerne samt nogle af centerbyerne. Kommunerne skal i planlægningen sikre sig, at områderne betjenes med offentlig transport.

 

I tabellen er vist maksimale størrelser for de enkelte butikker i områder til butikker med pladskrævende varegrupper.

 

Der er desuden fastsat den samlede arealramme for arealer til butiksformål.

Tabel over områder til butikker for pladskrævende varegrupper

Skema over områder til butikker for pladskrævende varegrupper

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00