Retningslinje for lokalcenter

Der kan lokalplanlægges for butikker i lokalcentre, der maksimalt må være på 3.000 m².

 

Størrelsen på de enkelte butikker må maksimalt være 1.000 m2. Lokalcentrene er angivet på kortbilag.

 

 

 

 

 

Redegørelse til retningslinje

Lokalbyerne er karakteriseret ved at have offentlige og eller/private funktioner såsom skoler og butikker, og betjener derved det nære opland.

 

I kommuneplanen er der mulighed for i lokalbyerne og i lokalområder i de større byer at udlægge arealer til butiksformål til den lokale forsyning.

 

Lokalcentrene vises på kortbilag med en signatur og rammen for lokalcentrene fremgår af de lokale dele af kommuneplanen.

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00