Retningslinje for detailhandelsområder

Den samlede detailhandelsstruktur i Trekantområdet fremgår af kortbilag.

 

 

Redegørelse til retningslinje

Detailhandelen skal først og fremmest koncentreres i bycentrene for at udnytte den eksisterende infrastruktur og den kollektive trafik bedst muligt samt skabe et livligt bymiljø. De regionale centerområder supplerer bycentrene med de butikker og andre funktioner, der på grund af deres størrelse og funktion ikke kan indpasses i bycentrene.

 

Trekantområdets overordnede detailhandelsstruktur består af en række bycentre, aflastningsområder og områder til butikker med særligt pladskrævende varegrupper.

 

Områder udpeget til detailhandel kan ses på kortbilag. Desuden er der i en række lokalbyer udpeget arealer til butiksformål. Endelig findes der enkeltstående butikker til lokalområdets daglige forsyning, som ikke er vist på kort. Det fremgår af rammerne for lokalplanlægningen, hvor sådanne butikker kan ligge.

 

Der henvises til de lokale dele af kommuneplanen for redegørelser for detailhandelsstrukturen i de enkelte kommuner.

Søndergade i Vejle

Søndergade i Vejle

 

Midtpunkt i Vejle

 

Midtpunkt i Vejle

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00