Retningslinje for bydelscentre

Der kan i afgrænsede bydelscentre lokalplanlægges for butikker. I Fredericia må bruttoetagearealet til butiksformål ikke overstige 5.000 m² i det enkelte bydelscenter. I Kolding og Vejle fastsætter byrådet det maksimale bruttoetageareal til butiksformål for det enkelte bydelscenter.  Rammer for areal til butiksformål og maksimale butiksstørrelser fremgår af skemaet for bydelscentre.

 

De afgrænsede bydelscentre er angivet på kortbilag.

 

 

 

 

 

 

 

 

Redegørelse til retningslinje

Byer over 20.000 indbyggere har mulighed for at afgrænse bydelscentre i den centrale del af bydele, og Fredericia, Kolding og Vejle har afgrænset bydelscentre i kommuneplanen.

 

Byer over 40.000 indbyggere fastsætter selv det maksimale bruttoetageareal til butiksformål i det enkelte bydelscenter. Butiksstørrelserne følger de generelle regler i Planloven for dagligvarer og udvalgsvarer. Rammen for bydelscentre i Trekantområdet er fastsat som vist i skemaet:

 

Skema med rammer for bydelscentre i Trekantområdet
Skema med rammer for bydelscentre i Trekantområdet

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00