Retningslinje for aflastningsområder

Der kan i afgrænsede aflastningsområder lokalplanlægges for nye butikker. Butiksstørrelsen i aflastningsområderne skal følge planlovens generelle bestemmelser afhængig af butikstype.

 

De afgrænsede aflastningsområder er angivet på kortbilag.

 

 

 

 

 

Redegørelse til retningslinje

De eksisterende aflastningsområder er placeret ved indfaldsvejene til Fredericia, Kolding, Middelfart, Grindsted, Vejen og Vejle til aflastning af bykernerne.

 

Størrelsen af aflastningsområderne i Trekantområdet kan ikke ændres.

 

Butiksstørrelserne følger de generelle regler i Planloven for butikker til dagligvarer og udvalgsvarer.

Skema med aflastningsområder
Skema med aflastningsområder

* Eksisterende lokalplaner kan dog udnyttes.

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00