Detailhandel

Levende bymiljø i Vejle Midtby

Levende bymiljø i Vejle Midtby

 

Redegørelse til mål

Detailhandel udgør en vigtig del af Trekantområdets byliv, og kvaliteten og omfanget af udbuddet har typisk stor betydning for byernes attraktion som leve- og bosted.

 

Udviklingen i detailhandelen har således en væsentlig betydning for byernes evne til at tiltrække og fastholde nye bosættere samt for udviklingen i flere andre erhverv som turisme, kulturliv mv. 

 

Samtidig har butikkernes placering stor betydning for bl.a. trafikmønster.

 

Derfor skal Trekantområdets detailhandel udvikles, så det samlet set er i overensstemmelse med målene for områdets udvikling.

 

Tilgængelighed, trafikbetjening, spændende butikskoncepter og understøttelse af andre byudviklingsformål skal tænkes ind ved planlægning af Trekantområdets detailhandel.

 

Trekantområdet Danmark har fået lavet en sammenlignende analyse i forhold til 5 andre bysamfund – Esbjerg, Odense, Århus, København og Hamborg.

 

Analysen viser, at Trekantområdet udgør det næststørste udbudspunkt i Danmark både med hensyn til antal butikker og omsætning.

 

Området har en enestående god trafikal tilgængelighed, og i Trekantområdet er der både bymidter og eksterne centre med et stort og varieret udbud.

 

Etablering af factory outlet vil dog kunne styrke detailhandelen i området yderligere.

 

Trekantområdet udgør et højindkomstområde med et stort forbrugspotentiale, der kan udnyttes endnu bedre.

 

Det kan bl.a. gøres ved fælles markedsføring og ved at skabe synergi mellem detailhandel, turisme, kunst, kultur og uddannelse. Blandt andet anbefales det at udnytte de turistmæssige tiltag, der er i Billund.

MÅL

 

Trekantområdet skal rumme et varieret og regionalt orienteret handelsliv, som kan matche områdets status som storby.

 

Der skal sikres mulighed for etablering af nye butikskoncepter.

 

Det skal være muligt at tilbyde borgerne alle former for butikstyper og –størrelser.

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00