Børkop

Potentiale for udvikling

Børkop er den hurtigst voksende by i Vejle Kommune og også den hurtigst voksende af de 45 mindre byer som Region Syddanmark undersøgte i 2010. Hele 25,4 % er befolkningen vokset i perioden 2006-2010, og andelen af erhvervsaktive er også den højeste i centerbyerne.

 

Væksten skyldes især en særlig central beliggenhed med kun 12 km. til både Vejle og Fredericia, kombineret med naturskønne omgivelser. Både med vejforbindelser og kollektiv trafik har Børkop en god betjening. I 2012 er der også etableret cykelsti til Vejle.

 

Derimod lider detailhandlen i byen under, at der kun er en kort køretur til større byer. Kun 49% af borgernes indkøb lægges i byens butikker.

 

Udviklingsplan

Vejle Kommune har i samarbejde med borgere og erhvervsliv i Børkop udarbejdet en samlet udviklingsplan for Børkop, Brejning, Vinding og Gårslev. Planen udstikker nogle overordnede udviklingsretninger og visioner for områdets udvikling. Den indeholder også visioner for konkrete udbygningsmuligheder, rekreative netværk og trafikløsninger. Endelig indeholder den en udviklingsplan for bymidten i Børkop.

 

Der er udarbejdet en plan for udbygning og byrumsforbedring af området omkring centret. Målet med planen er netop at åbne Centret mere op mod omgivelserne og skabe mere liv og aktivitet, således som det også anbefales i detailhandelsanalysen. 

 

Planen er udarbejdet i samarbejde med ejere og lejere i området, og der arbejdes med realisering af planen.

 

Udviklingsplanen er en vision for Børkop bymidte om at udvikle centeret til et attraktivt serviceområde, der kan leve op til de krav som nutidens borgere stiller til et moderne center.

 

Børkop-Brejning området er under stor udbygning og det betyder, at der kommer mange nye borgere, der vil bruge centret til daglige indkøb og andre serviceydelser.

 

Planen skal gøre bymidten til et stærkt center, der kan tilbyde service for lokalområdet og danne rammen for gode oplevelse i form af byliv og smuk arkitektur. Det skal være rart at komme i centret og der skal være opholdspladser og mulighed for aktiviteter, som gør det spændende at komme i bymidten.

 

Visionen er at lave en fortætning med mange udvidede byggemuligheder, så der kan bygges flere butikker, flere kontorer og boliger. Facader skal åbnes, hvor det er muligt, og der skal arbejdes på en forskønnelse af hele området, hver gang der bliver lavet nye projekter.

 

Udviklingsplanen forudsætter både private og offentlige investeringer, og det er nødvendigt, at ejerne i området vil investere i bygninger m.v.

 

Kulturmiljø

Byen er opstået på baggrund af jernbanen, som er anlagt i 1866. Børkop blev hurtigt en vigtig by i den indremissionske bevægelse, som også har præget andre bysamfund på Vejleegnen. Indre Mission driver fortsat højskole i Børkop. Højskolen med sit tårn er et vigtigt orienteringspunkt i byen. Højskolens bygninger er i det hele taget markante i bybilledet og af stor bevaringsværdi.

 

Trafikale forhold

Børkop har gode vejforbindelser til Vejle og Fredericia. Med tog til Århus og Fredericia er den kollektive trafikbetjening også optimal.

 

Natur og miljø

Byens kerne ligger omkring Skærup Å, men den har i årenes løb bredt sig til de omgivende bakker. Nord for jernbanen gennemskæres byen af en grøn kile omkring Skærup Å. Banen afskærer i nogen grad den sydlige del af byen fra den grønne kile. Området er vigtigt for oplevelsen af byen og rummer samtidig rekreative muligheder. Det er også her man finder Børkop Vandmølle, opført i 1600-tallet. Møllen er fredet.

 

Der er behov for at etablere bedre forbindelser mellem især bydelene syd for banen og naturområderne omkring Skærup Å.

 

Bykernen

Bykernen i Børkop har gennem årene undergået store forandringer. Et butikscenter opført i 70´erne i bykernen fremtræder ikke længere tidssvarende. Der er udarbejdet en plan for udbygning og byrumsforbedring af området omkring centret. Målet med planen er netop at åbne centret mere op mod omgivelserne og skabe mere liv og aktivitet, således som det også anbefales i detailhandelsanalysen. Planen er udarbejdet i samarbejde med ejere og lejere i området, og der arbejdes med realisering af planen.

 

Boligområder

Området omkring Vestergade / Vinkelvej udgør et ældre kvarter med landsbyhuse blandet med ældre villaer. Kvarteret rummer bevaringsværdige bybilleder med huse, der ligger tæt ud til gaden og dermed giver en vis intimitet. Syd og vest for byen er der udlagt store områder til boligbebyggelse, som er under udbygning.

 

Det nye missionhus i Børkop
Det nye missionhus i Børkop

 

Ågade i Børkop
Ågade i Børkop

 

Stationen i Børkop
Stationen i Børkop

FAKTA

 

Indbyggertal 2012: 4796

 

Boligudbygning 2007-2011: 460

 

Restrummlighed: 244 i nye udlæg + 200 ved fortætning.

 

Nye udlæg: 0

MÅL

 

Forbedre oplevelsen af byen fra jernbanen.

 

Renovere centeret og bymidten, så der kan etableres et mere attraktivt bycenter.

 

Bevare Børkop Højskoles bygninger.

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00