Rammer for by og land

9.R.5


Bestemmelser

Plannummer 9.R.5 
Plannavn Rekreativt område ved Postensvej i Kellers Park, Brejning 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Anvendelse specifik Rekreativt område 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til regionale rekreative formål. 
Bebyggelsens omfang Inden for området må kun opføres enkelte mindre bygninger, der er nødvendige for områdets anvendelse til rekreativt areal. 
Opholdsarealer Der skal etableres en sammenhæng af stierne i området. Der skal være offentlig adgang til stierne i området. 
Bemærkning til zonestatus Området er i landzone. Området skal forblive i landzone. 
Særlige bestemmelser Området skal være offentligt tilgængeligt. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00