Rammer for by og land

9.R.5


Bestemmelser

Plannavn
Rekreativt område ved Postensvej i Kellers Park, Brejning

Anvendelse generelt
Rekreativt område

Anvendelse specifik
Rekreativt område

Fremtidig zonestatus
Landzone

Zonestatus
Landzone

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til regionale rekreative formål.

Bebyggelsens omfang
Inden for området må kun opføres enkelte mindre bygninger, der er nødvendige for områdets anvendelse til rekreativt areal.

Opholdsarealer
Der skal etableres en sammenhæng af stierne i området. Der skal være offentlig adgang til stierne i området.

Bemærkning til zonestatus
Området er i landzone. Området skal forblive i landzone.

Særlige bestemmelser
Området skal være offentligt tilgængeligt.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00