Rammer for by og land

9.R.1


Bestemmelser

Plannummer 9.R.1 
Plannavn Rekreativt område ved Brejning Østergade i Kellers Park, Brejning 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Anvendelse specifik Rekreativt område 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til rekreative formål som park og naturområde. 
Bebyggelsens omfang Der må ikke opføres bebyggelse indenfor området. 
Opholdsarealer Der skal etableres en sammenhæng af stier i området. Der skal være offentlig adgang til stierne i området. 
Bemærkning til zonestatus Området er i landzone. Området skal forblive i landzone. 
Særlige bestemmelser Området omfatter en del af Centralinstitutionens Kirkegård, der er fredet. Dette areal skal respekteres som kirkegård og friholdes for bebyggelse. Området skal afgrænses i forhold til det omkringliggende areal ved indhegning, beplantning eller på anden måde. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00