Rammer for by og land

9.R.1


Bestemmelser

Plannavn
Rekreativt område ved Brejning Østergade i Kellers Park, Brejning

Anvendelse generelt
Rekreativt område

Anvendelse specifik
Rekreativt område

Fremtidig zonestatus
Landzone

Zonestatus
Landzone

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til rekreative formål som park og naturområde.

Bebyggelsens omfang
Der må ikke opføres bebyggelse indenfor området.

Opholdsarealer
Der skal etableres en sammenhæng af stier i området. Der skal være offentlig adgang til stierne i området.

Bemærkning til zonestatus
Området er i landzone. Området skal forblive i landzone.

Særlige bestemmelser
Området omfatter en del af Centralinstitutionens Kirkegård, der er fredet. Dette areal skal respekteres som kirkegård og friholdes for bebyggelse. Området skal afgrænses i forhold til det omkringliggende areal ved indhegning, beplantning eller på anden måde.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00