Rammer for by og land

9.O.9


Bestemmelser

Plannummer 9.O.9 
Plannavn Vandværksvej, Kellers Park 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Anvendelse specifik Uddannelsesinstitutioner 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Bebyggelsesprocent 50% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. antal etager 4 etager 
Max. bygningshøjde 13 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål som institutioner for efterskole, højskole og undervisning, samt multihal og enkelte boliger i tilknytning hertil, til boligformål i form af åben-lav og etageboligbebyggelse, samt til liberale erhvervsformål. 
Bebyggelsens omfang For åben-lav boligbebyggelse fastsættes bebyggelsesprocenten til 30 for den enkelte ejendom.For øvrige anvendelser fastsættes bebyggelsesprocenten til 50 for den enkelte ejendom.For åben-lav boligbebyggelse fastsættes bygningshøjden til maksimalt 2 etager og op til 8,5 meter.For øvrige anvendelser fastsættes bygningshøjden til maksimalt 4 etager og op til 13 meter, inklusiv eventuelle parterreetager. 
Opholdsarealer For alle anvendelser, undtaget åben-lav boligbebyggelse, skal der udlægges 15 % af etagearealet som udendørs opholdsarealer. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone. 
Lokalplaner Gældende lokalplan: nr. 1177. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00